top of page

Onze Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

 

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

Artikel 2 – Toepasselijkheid en voorwaarden

Artikel 3 – Ons aanbod en jouw bestelling

Artikel 4 – Herroepingsrecht

Artikel 5 – Prijs

Artikel 6 – Betaling

Artikel 7 – Conformiteit en garantie

Artikel 8 – Levering en uitvoering

Artikel 9 – Duur

Artikel 10 – Overmacht

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

Artikel 12 – Klachtenregeling en geschillen

Artikel 1       Identiteit van de verkoper

 

Wij zijn:

 

VP EU Intertrade BV
Sint Laurentiuslaan 21

2390 Malle
België                                                                                                            

 

E-mailadres: contact@soyaliciously.com
Telefoonnummer: 0032 (0) 493976122

Ondernemingsnummer: 0780.585.229

Bankrekeningnummer: BE17 7370 5942 0021

Artikel 2       Toepasselijkheid en voorwaarden

 

 • Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met jou als klant. Bepaalde voorwaarden zijn enkel van toepassing op consumenten (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten       verwerft       of       gebruikt).       Dit       wordt       dan       duidelijk       vermeld.
   

 • Wij leveren enkel in België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg. Als je  een  leveringsadres  in  een  ander  land  opgeeft,  kunnen  we  je  bestelling  weigeren.
   

 • Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, moet een ouder of wettelijke voogd je bestelling plaatsen. Als we merken dat een minderjarige een bestelling heeft geplaatst, kunnen we deze bestelling alsnog weigeren.
   

 • Je kan onze algemene voorwaarden steeds terugvinden op onze website. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden.   Je   kan   deze   steeds   terugvinden   op   onze   website. We vragen je echter nog een keer om uitdrukkelijk te bevestigen dat je de algemene voorwaarden    hebt    gelezen    en    goedgekeurd    wanneer    je    een    bestelling    plaatst.

 • Als je online bestelt bezorgen we je bovendien samen met de bestelsbevestiging (of ten laatste bij de levering) een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je aan om dit altijd te doen.

   

  Als er naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor de bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden, dan kan jij als consument altijd         de voor                                 jou             meest      voordelige     tekst                                 inroepen.

  Artikel 3       Ons aanbod en jouw bestelling

   

 • Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden,       dan       vermelden       we       dit       uitdrukkelijk       in       dat       aanbod.
   

 • We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd zodat je een goede  beoordeling  kan  maken.  Als  we  gebruik  maken  van  afbeeldingen,  zijn  deze  een waarheidsgetrouwe     weergave     van     de     aangeboden     goederen     en/of     diensten. Vergissen is echter menselijk. Als we ons dus overduidelijk hebben vergist, zijn we niet verplicht om                                           alsnog                                       te                                           leveren.
   

 • Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien vul je je contactgegevens, leveringsgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: levering op een door jou gekozen adres of in een ophaalpunt van onze vervoerder. Bij de laatste stap krijg je een overzicht van je bestelling, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift  ‘plaats bestelling en betaal’.  Als  je  deze  stappen  hebt  doorlopen,  is  je  bestelling  definitief.
   

 • Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie de goedkeuring door de uitgever van de kaart hebben ontvangen. Als de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.​​

 • Artikel 4       Herroepingsrecht

   

 • Als je als consument goederen of diensten bij ons koopt, heb je 14 dagen lang het recht om te beslissen dat je de goederen of diensten niet wil houden. Deze termijn van 14 dagen gaat in vanaf de levering van de goederen. Je kan je bestelling dan terugsturen, zonder betaling van een schadevergoeding en zonder dat je hiervoor een reden moet geven (de verzendkosten hiervoor betaal je zelf).
   

 • Je moet de goederen naar ons terugsturen binnen 14 dagen nadat je ons hebt laten weten dat je de overeenkomst wenst te herroepen. De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. We zullen aangeven wat de kostprijs hiervan is (of een raming maken,  als  dit  niet  redelijkerwijze  op  voorhand  kan  worden  berekend).
   

 • Je kan de goederen retourneren via de post of een koerier.
   

 • We betalen je de volledige aankoopprijs terug binnen 14 dagen nadat we je bestelling hebben teruggekregen of nadat je hebt aangegeven dat je de overeenkomst wilt herroepen, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

  De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je zelf hebt betaald. Terugbetaling via een ander betaalmiddel is mogelijk op voorwaarde dat de klant hier uitdrukkelijk mee instemt.
   

 • Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden  (zoals  je  in  een  winkel  zou  kunnen  doen).  Teruggestuurde  goederen  mogen bijvoorbeeld gepast, maar niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren met alle geleverde toebehoren, in de originele staat, indien mogelijk samen met de originele verpakking,en                 rekening  houdende met onze instructies.

  Als je verder gaat dan nodig was om de eigenschappen van de goederen te kunnen beoordelen en het goed is hierdoor in waarde verminderd, dan kunnen we een evenredige waardevermindering toepassen bij de terugbetaling. Producten worden enkel terugbetaald indien de originele verpakking niet beschadigd noch geopend is.
   

 • Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar contact@soyaliciously.com Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

 •  

  FORMULIER VOOR HERROEPING

   

  Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen.

   

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is

   

   

     Aan VP EU Intertrade, Sint-Laurentiuslaan 21 te 2390 Malle (België).

   

 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) je hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 • - Besteld op (*)/Ontvangen op (*): ............................................................................................

   

  - Naam/Namen consument(en): ...............................................................................................

   

  - Adres consument(en): .............................................................................................................

   

 • Handtekening van consument(en)
 • Datum: .....................................................................................................................................

  Artikel 5       Prijs

   

 • Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg   van veranderingen in           BTW-tarieven.
   

 • Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.
   

 • We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je bestelling definitief plaatst
   

 • ​​Artikel 6       Betaling

   

 • Wij   kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
   

 • We  aanvaarden  de volgende betaalmiddelen: Visa, Mastercard, American Express, Maestro, Apple Pay en Bankcontact.
   

 • Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, maken wij gebruik van SSL technologie. SSL zorgt ervoor dat je transactiegegevens worden versleuteld en onleesbaar gemaakt wanneer ze worden verzonden via het internet. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

 •  

 • Artikel 7       Conformiteit

   

 • Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle wetten zoals deze   bestaan    op het ogenblik van je bestelling.

 • Artikel 8       Levering en uitvoering

   

 • Alle goederen en diensten worden geleverd op het adres dat je hebt aangegeven bij je bestelling.
   

 • Als de artikelen in stock zijn is de leveringstermijn in principe 2 tot 3 werkdagen. Wanneer  een  artikel  niet  in  stock  is,  zal  de  leveringstermijn  eerder  3 tot 7 werkdagen  zijn.  Wij  informeren  je  over  de  leveringstermijn  in  de  bestelbevestiging.
   

 • Leveringen gebeuren in de regel enkel op weekdagen en niet op wettelijke feestdagen.
   

 • Bestellingen worden geleverd door een door ons gekozen  vervoerder. Wanneer je op het moment van levering niet thuis zijn, dan kan het zijn dat je bestelling bij uw buren wordt afgeleverd. Tenzij anders vermeld op de bestelpagina, zijn de leveringskosten steeds voor rekening van de klant.
   

 • Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. We spreken dan samen met jou een nieuwe leveringstermijn af. Als wij ook deze tweede termijn niet halen, dan mag je als consument de overeenkomst kosteloos ontbinden. Wij    betalen je dan binnen    30    dagen na de ontbinding terug. Als wij je niet verwittigen voor het verstrijken van de initieel voorziene leveringsdatum, dan mag je als consument bij het verstrijken van die termijn al onmiddellijk de overeenkomst kosteloos ontbinden. Wij betalen je dan binnen 30    dagen na de ontbinding terug.
   

 • Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan of beschadigd geraken in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden (zie artikel 4), ben jij                       verantwoordelijk voor het transport.
   

 • Zichtbare gebreken moet je zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen na de levering schriftelijk of per mail melden. Tevens dien je de gebreken aan te tonen met behulp van foto’s. Als we het hebben over zichtbare gebreken denken we bijvoorbeeld aan goederen die tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbron vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld (zichtbare gebreken).
   

 • We zijn niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet- levering door onze transporteur. Onze aansprakelijkheid blijft in elk geval beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan je aantoont dat je ze niet hebt ontvangen.

 • Artikel 9       Duur

   

 • Heb je met ons een overeenkomst van onbepaalde duur gesloten (en dus zonder een vaste einddatum), dan kan je deze op elk moment opzeggen. Bij de opzeg moet je wel de opzegregels respecteren. Dit betekent dat je ons per e-mail moet laten weten dat je de overeenkomst wilt opzeggen (naar contact@soyaliciously.com) en dat er een opzegtermijn van 1 maand geldt.
   

 • Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan, loopt voor maximaal twee jaar.
   

 • Omvat de overeenkomst van bepaalde duur de verkoop van diensten, en is er afgesproken dat deze overeenkomst stilzwijgend zal worden verlengd als je niet tijdig opzegt, dan wordt deze overeenkomst een overeenkomst van onbepaalde duur. Hierbij geldt opnieuw dat je deze steeds    kan    opzeggen,    rekening    houdend    met    de    opzegregels-    en    termijn.
   

 • Omvat de overeenkomst van bepaalde duur de verkoop van goederen, en is er afgesproken dat deze overeenkomst stilzwijgend zal worden verlengd als je niet tijdig opzegt, dan wordt deze overeenkomst een overeenkomst van onbepaalde duur. Hierbij geldt opnieuw dat je deze steeds kan opzeggen, rekening houdend met de opzegregels- en termijn.

 • Artikel 10      Overmacht

   

 • In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze contractuele verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten zolang de overmachtsituatie duurt, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Omdat er sprake is van overmacht zijn wij hierbij geen     schadevergoeding verschuldigd aan jou.
   

 • Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

 • Artikel 11      Intellectuele eigendom

   

  1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en al onze communicatie in het algemeen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
    

  2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

  Artikel 12      Klachtenregeling en geschillen

   

  1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via contact@soyaliciously.com. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
    

  2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Als om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van deze algemene voorwaarden in de   eerste   plaats   worden   teruggegrepen   naar   de   Belgische   Wet   Marktpraktijken   en Consumentenbescherming  zoals  opgenomen  in  het  Wetboek  van  Economisch  Recht. Bij     geschillen      zijn     enkel      de      bevoegde       Belgische         rechtbanken  bevoegd.
    

  3. Als consument heb je ook de mogelijkheid om het geschil buiten de rechtbank op te lossen. Je kan hiervoor terecht bij de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Zij is bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Ze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl
    

  4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online    Dispute    Resolution    platform    van    de    Europese    Unie    via    deze    link: http://ec.europa.eu/odr
    

  5. Mochten we er samen toch niet uitkomen via onze persoonlijke klachtendienst (zie artikel 12.1), dan kan je terecht bij Safeshops. Als je klacht wordt aanvaard door SafeShops zal ze op neutrale wijze bemiddelen tussen ons en jou als klant. Let wel op, enkel klachten die via het klachtenformulier     op     https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/     worden ingediend, worden behandeld. Zo beschikt Safeshops meteen over alle juiste gegevens om je klacht verder te behandelen.

  long blocks of text.

  bottom of page